طریقه اندازه گیری

روش اندازه گیری مانتوشلوار فرم اداری ، دنیای فرم (۳۰mod)

هموطنان در هر جاي ايران که باشید مي توانید از طریق سایت سی مد آموزش اندازه گیری را یاد گرفته و با پر کردن دقيقه اندازه هاي ذيل مانتو شلوار فرم به سايز اختصاصي خودتان به ما سفارش دهید و ما، در اولين فرصت سفارش شما را با طرح و پارچه دلخواه تان الگوسازي – برش و دوخت مي زند و به آدرس شما ارسال مي نمايد.

آموزش اندازه گیری مانتو

۱- قد مانتو: از بالاترین قسمت سرشانه تا زانو یا زیر زانو را اندازه گیری کنید.

۲- دور سینه: برجسته ترین قسمت سینه را به صورت افقی اندازه بگیرید دقت کنید متر در جلو یا پشت خط سینه حالت افتادگی یا کشش نداشته باشد .

۳- دور کمر: نواری به دور گودترین قسمت بدن به طور عادی ببندید و اندازه بزنید این نوار کمک میکنه خیلی راحت تر اندازه گیری کنید.

۴- دور باسن: پهن ترین و برجسته ترین قسمت بدن در پایین خط کمر را اندازه بگیرین متر حالت کشش یا افتادگی نداشته باشد.

۵- بلندی باسن: از خط کمر تا برجسته ترین قسمت باسن را در فاصله وسط پشت و پهلو اندازه بگیرید .

۶- سرشانه:: از استخوان سرشانه راست تا استخوان سرشانه چپ تان را اندازه بگیرید .

۷- کارور جلو : از گودی گردن حدود ۷ سانتیمتر پایین آمده و به طور افقی محل افتادن دست ها را اندازه بگیرید.

۸- کارور پشت: از استخوان برجسته ی پشت گردن حدود ۱۴ سانتیمتر پایین آمده و به طور افقی تا محل افتادن دست ها را اندازه بگیرید.

۹- بالا تنه جلو: از سر شانه تا خط کمر را اندازه گیری کنید به طوری که متر از روی برجسته ترین قسمت یک سمت سینه بگذرد .

۱۰- بلندی آستین: برای اندازه گیری بلندی آستین کف دست را روی بر آمدگی باسن قرار دهید از انتهای شانه روی استخوان آرنج تا استخوان برجسته ی مچ را اندازه بگیرید.

۱۱- مچ دست: مچ را به طور آزاد اندازه بگیرید بطوری که متر به دور دست بچرخد.

۱۲- دور بازو: همانطور که دست روی بر آمدگی باسن قرار دارد برجسته ترین قسمت بازو را اندازه بگیرید .

۱۳- طول سینه: از سر شانه تا برجسته ترین قسمت سینه را اندازه بگیرید.

۱۴- فاصله سینه: فاصله بین برجسته ترین قسمت سینه ها را اندازه بگیرید.

www.30mod.com

طریقه اندازه گیری - روش اندازه گیری مانتو اداری دنیای فرم (30mod) - سایت سی مد ( دنیای فرم ) آموزش اندازگیری خیاطی - آموزش خیاطی
آموزش اندازه گیری در خیاطی