مدل مقنعه، مقنعه اداری، مقنعه فرم، مقنعه حجاب، مقنعه دانشجویی، مقنعه بیمارستانی

سی مد : از انواع مقنعه ها میتوان به مدل مقنعه برای دانشگاه ، مدل مقنعه برای محل کار ، مدل مقنعه ست لباس اداری ،

امروزه مدل های زیادی از انواع مقنعه وجود دارد، که با یک جستجو در اینترنت مدل های جدید و زیبایی را میتوانید ببینید.

سی مد : از انواع مقنعه ها میتوان به مدل مقنعه برای دانشگاه ، مدل مقنعه برای محل کار ، مدل مقنعه ست لباس اداری ،

 مقنعه فرم شالی کد۰۶

مدل مقنعه، مقنعه اداری، مقنعه فرم، مقنعه حجاب، مقنعه دانشجویی - مقنعه سی مد
مقنعه اداری اژانس هواپیمایی – سی مد
  1.  مقنعه فرم اداری  پیراهن و شلوارکت و شلوار زنانهکلاه مهمانداریلباس اداریلباس کارمانتو اداریمانتو اسپرتمانتو شلوار اداریمانتو شلوار فرممانتو وشلوار مدارسیمانتوفرممقنعه فرم ادارییونیفرم اداری

توضیحات تکمیلی

رنگبندیسرمه ایمشکی
رنگ حریرقرمز

مدل مقنعه برای لباس کار،مدل مقنعه های مجلسی ، مدل مقنعه دانشجویی، مدل مقنعه مدارسی ،

مدل مقنعه پزشکی، مدل مقنعه پرستاری ، مدل مقنعه۹۸ ، مقنعه ساده

 مقنعه فرم نیم دراپه کد۰۹

مدل مقنعه، مقنعه اداری، مقنعه فرم، مقنعه حجاب، مقنعه دانشجویی - مقنعه سی مد
مقنعه اداری – فرم اژانس هواپیمایی – سی مد

 مقنعه فرم اداری  پیراهن و شلوارروپوش بیمارستانیکت و شلوار زنانهکلاه مهمانداریلباس اداریلباس فرملباس کارمانتو اداریمانتو اسپرتمانتو شلوار اداریمانتو شلوار فرممانتو مجلسیمانتو وشلوار مدارسیمانتوفرممقنعه فرم ادارییونیفرم اداری

توضیحات تکمیلی

رنگبندیسرمه ایمشکی
رنگ حریرقرمز

نام مدل های مختلف مقنعه موجود در بازار – ۱-مقنعه ساده ۲- مقنعه چانه دار ۳- مقنعه پفی ۴- مقنعه هد دار

۵مقنعه کراواتی ۶- مقنعه لبنانی ۷- مقنعه دانشجویی ۸- مقنعه طرح دار ۹- مقنعه خبرنگاری ۱۰- مقنعه تل دار

مقنعه توربان کد۰۵

مدل مقنعه، مقنعه اداری، مقنعه فرم، مقنعه حجاب، مقنعه دانشجویی - مقنعه سی مد
مقنعه دانشجویی – سی مد

مقنعه فرم اداری  پیراهن و شلوارروپوش بیمارستانیکت و شلوار زنانهکلاه مهمانداریلباس اداریلباس فرملباس کارمانتو اداریمانتو اسپرتمانتو شلوار اداریمانتو مجلسیمانتو وشلوار مدارسیمانتوفرممقنعه فرم ادارییونیفرم اداری

توضیحات تکمیلی

رنگبندیسرمه ایمشکی
رنگ حریرسرمه ای

۱۱مقنعه وفا ۱۲- مقنعه دراپه ۱۳- مقنعه مهمانداری ۱۴ -مقنعه زلف ۱۵- مقنعه شال دار ۱۶- مقنعه طرح روسری

۱۷مقنعه دو تکه ۱۸- مقنعه استرج ۱۹- مقنعه حریر دار ۲۰- مقنعه اداری ۲۱- مقنعه حجاب ۲۲- مقنعه کودکان

هفروشگاهمقنعه فرم اداری مقنعه فرم شالی حریر زرد کد ۰۶

مدل مقنعه، مقنعه اداری، مقنعه فرم، مقنعه حجاب، مقنعه دانشجویی - مقنعه سی مد
مقنعه فرم اداری مدل سی مد

مقنعه فرم اداری  پیراهن و شلوارروپوش بیمارستانیکت و شلوار زنانهکلاه مهمانداریلباس اداریلباس فرملباس کارمانتو اداریمانتو اسپرتمانتو شلوار اداریمانتو شلوار فرممانتو مجلسیمانتو وشلوار مدارسیمانتوفرممقنعه فرم ادارییونیفرم اداری

توضیحات تکمیلی

رنگبندیسرمه ایمشکی
رنگ حریرزرد

۲۳مقنعه حریر ۲۴- مقنعه کرپ پفی ۲۵- مقنعه ساتن دار ۲۶- مدل مقنعه ساده ۲۷- مقنعه دانشجویی


در کشور های مختلف اسلامی مدل های مختلف و بسیار متنوعی از انواع حجاب وجود دارد.

مقنعه توربان حریر قرمز کد۰۵

مدل مقنعه، مقنعه اداری، مقنعه فرم، مقنعه حجاب، مقنعه دانشجویی - مقنعه سی مد
مقنعه دانشجویی -سی مد

 مقنعه فرم اداری  پیراهن و شلوارروپوش بیمارستانیکت و شلوار زنانهکلاه مهمانداریلباس اداریلباس فرملباس کارمانتو اداریمانتو اسپرتمانتو شلوار اداریمانتو مجلسیمانتو وشلوار مدارسیمانتوفرممقنعه فرم ادارییونیفرم اداری

توضیحات تکمیلی

رنگبندیسرمه ای مشکی

مقنعه اداری، مقنعه فرم، مقنعه دانشجویی۹۸

اولین مقنعه های ایرانی مقنعه های چانه دار بودند که عکس آنها را فیلم ها و عکس های زمان انقلاب می بینیم بعد ها یک مدل مقنعه ساده که به آن آبشاری یا پفی میگفتند رایج شد،

مقنعه اداری کد۰۱

مدل مقنعه، مقنعه اداری، مقنعه فرم، مقنعه حجاب، مقنعه دانشجویی - مقنعه سی مد
مقنعه اداری – سی مد

 مقنعه فرم اداری پیراهن و شلوارروپوش بیمارستانیکت و شلوار زنانهکلاه مهمانداریلباس اداریلباس فرممانتو اداریمانتو اسپرتمانتو شلوار اداریمانتو شلوار فرممانتو مجلسیمانتو وشلوار مدارسیمانتوفرممقنعه فرم ادارییونیفرم اداریتوضیحات تکمیلی

توضیحات تکمیلی

رنگبندیسرمه ایمشکی
رنگ حریرآبی کاربنی

که تا بحال محبوب ترین و پر کاربرد ترین نوع مقنعه است . مقنعه هایی که الان به آنها دانشجویی هم میگویند.

امروزه با گسترش تولید محصولات وابسته به حجاب در ایران مقنعه ها تنها به مدل های محدود اداری

 مقنعه اداری حریر سفید کد۰۱

مدل مقنعه، مقنعه اداری، مقنعه فرم، مقنعه حجاب، مقنعه دانشجویی - مقنعه سی مد
مدل مقنعه حجاب – سی مد
  1.  مقنعه فرم اداری  روپوش بیمارستانیکت و شلوار زنانهکلاه مهمانداریلباس اداریلباس فرملباس کارمانتو اداریمانتو اسپرتمانتو شلوار اداریمانتو شلوار فرممانتو مجلسیمانتو وشلوار مدارسیمانتوفرممقنعه فرم ادارییونیفرم اداری

توضیحات تکمیلی

رنگبندیسرمه ایمشکی
رنگ حریرسفید

و رسمی و دانشجویی نیستند و مدل مقنعه های مجلسی و شیکی از جنس ها حریر و ساتن و کرپ وارد بازار شده است .

مقنعه مجلسی

از خوبی های مقنعه مجلسی نسبت به شال و روسری حجاب کامل تر و راحتی آن است،

مقنعه اداری حریر طوسی کد۰۱

مدل مقنعه، مقنعه اداری، مقنعه فرم، مقنعه حجاب، مقنعه دانشجویی - مقنعه سی مد
مقنعه آژانس هواپیمایی – سی مد

مقنعه فرم اداری پیراهن و شلوارروپوش بیمارستانیکت و شلوار زنانهکلاه مهمانداریلباس اداریلباس فرملباس کارمانتو اداریمانتو اسپرتمانتو شلوار اداریمانتو شلوار فرممانتو مجلسیمانتو وشلوار مدارسیمانتوفرممقنعه فرم ادارییونیفرم اداریتوضیحات تکمیلی

توضیحات تکمیلی

رنگبندیسرمه ایمشکی
رنگ حریرطوسی

بخصوص برای خانم ها که دوست دارند تمام مدتی که در بیرون از خانه هستند یا در یک مهمانی حضور دارند

مدام شال و روسری خود را چک کنند و از صاف و صوف بودن و مرتب بودن آن اطمینان حاصل کنند.

مقنعه اداری حریر قرمز کد۰۱

مدل مقنعه، مقنعه اداری، مقنعه فرم، مقنعه حجاب، مقنعه دانشجویی - مقنعه سی مد
مقنعه اداری ۹۸ – سی مد

 مقنعه فرم اداری  پیراهن و شلوارروپوش بیمارستانیکت و شلوار زنانهکلاه مهمانداریلباس اداریلباس فرممانتو اداریمانتو اسپرتمانتو شلوار اداریمانتو شلوار فرممانتو مجلسیمانتو وشلوار مدارسیمانتوفرممقنعه فرم ادارییونیفرم اداری

توضیحات تکمیلی

رنگبندیسرمه ایمشکی
رنگ حریرقرمز

دنیای فرم: در مورد خانم هایی که فعالیت اجتماعی بالایی دارند یا بچه دار هستند و نیاز به یک حجاب دارند

که بدون مرتب کردن مداوم مرتب و شیک سر جای خود بایستد هم کاربرد بالایی دارد.

مقنعه اداری حریر گلبهی کد۰۱

مدل مقنعه، مقنعه اداری، مقنعه فرم، مقنعه حجاب، مقنعه دانشجویی - مقنعه سی مد
مقنعه فرم – سی مد

 مقنعه فرم اداری پیراهن و شلوارروپوش بیمارستانیکت و شلوار زنانهکلاه مهمانداریلباس اداریلباس فرملباس کارمانتو اداریمانتو اسپرتمانتو شلوار اداریمانتو شلوار فرممانتو مجلسیمانتو وشلوار مدارسیمانتوفرممقنعه فرم ادارییونیفرم اداری

توضیحات تکمیلی

رنگبندیسرمه ایمشکی
رنگ حریرگلبهی

مقنعه دانشجویی

سی مد: مدل مقنعه های مجلسی رنگ بندی بسیار متنوع و طرح ها و جنس های گوناگونی دارند.

مقنعه حجاب
در این مقاله سی مد مقنعه ها را به ۲ مدل تشریح کرده است:


الف – مدل مقنعه رسمی و ادرای و دانشجویی:

که اغلب ظاهری ساده و رنگی بندی اغلب با رنگ های تیره و یکدست دارند و مناسب محیط های رسمی ، محل کار و دانشگاه است

 مقنعه اداری حریر سرمه ای کد۰۱

مدل مقنعه، مقنعه اداری، مقنعه فرم، مقنعه حجاب، مقنعه دانشجویی - مقنعه سی مد
مدل مقنعه اداری ۹۸ – سی مد

 مقنعه فرم اداری  پیراهن و شلوارروپوش بیمارستانیکت و شلوار زنانهکلاه مهمانداریلباس اداریلباس فرملباس کارمانتو اداریمانتو اسپرتمانتو شلوار اداریمانتو شلوار فرممانتو مجلسیمانتو وشلوار مدارسیمانتوفرممقنعه فرم ادارییونیفرم اداری

توضیحات تکمیلی

رنگبندیسرمه ایمشکی
رنگ حریرسرمه ای


ب – مدل مقنعه مجلسی:

این مدل مقنعه مناسب هم خانم های جوان و خانم های مسن و بخصوص خانم های بچه دار با پوشش چادر یا مانتو است .


مقنعه ۲۰۱۸ | مقنعه دخترانه ۲۰۱۹ = مدل مقنعه مدل مقنعه ۲۰۱۹ مدلهای جدید مقنعه ۲۰۲۰ مقنعه ۹۸ مقنعه

مقنعه های جدید ۹۹ مقنعه سایز بزرگ مدل مقنعه های جدید مدل مقنعه اداری

مدل مقنعه مدارس ابتدایی مدل مقنعه ابتدایی مدل مقنعه دانشجویی مدل مقنعه دخترانه مدل مقنعه ۲۰۲۰

مدل مقنعه دانشجویی ۹۸ – مدل مقنعه کرپ – مدل مقنعه بروجرد – مدل مقنعه آژانس هواپیمایی – مدل مقنعه

بیمارستانی – مدل مقنعه اداری – مدل مقنعه فرم ۹۸ – مدل مقنعه۱۳۹۸ – مدل مقنعه حجاب- مدل مقنعه اسلامی

مدل مقنعه طرحدار – مدل مقنعه ساده – مدل مقنعه فرم اداری – مدل مقنعه ادارات

مدل مقنعه جدید -مدل مقنعه کراواتی

 مقنعه اداری حریر سبز کد۰۱

مدل مقنعه، مقنعه اداری، مقنعه فرم، مقنعه حجاب، مقنعه دانشجویی - مقنعه سی مد
مقنعه فرم اداری – سی مد

مقنعه فرم اداری  پیراهن و شلوارروپوش بیمارستانیکت و شلوار زنانهکلاه مهمانداریلباس اداریلباس فرملباس کارمانتو اداریمانتو اسپرتمانتو شلوار اداریمانتو شلوار فرممانتو مجلسیمانتو وشلوار مدارسیمانتوفرممقنعه فرم ادارییونیفرم اداری

توضیحات تکمیلی

رنگبندیسرمه ایمشکی
رنگ حریرسبز

مدل مقنعه سی مد – مدل مقنعه تهران – مدل مقنعه اداری سی مد – مدل مقنعه مهدکودک

مدل مقنعه گارسون – مدل مقنعه بانکی – مدل مقنعه دانشگاهی – مدل مقنعه فروشگاهی

موارد مهم در انتخاب مقنعه مناسب

در کشورهای مسلمان مخصوصا کشورعزیزمان ایران از مقنعه که پوششی است برای پوشش دادن موی سر مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد آن در کشور ما کمی متفاوت است و معمولا در لباس های اداری و محیط های رسمی از جمله مدرسه و دانشگاه استفاده می شود.

پوشش سر غالب در کشور ما چادر و روسری شال است و مقنعه کاربردی رسمی دارد.

مدل های مقنعه‌های ایرانی نیز با مدل های مرسوم در کشور هایی مثل ترکیه و مالزی و کشورهای عربی متفاوت است.

انواع مقنعه


در دهه های مختلف مدل های متفاوتی بود .

 مقنعه اداری حریر زرشکی کد۰۱

مدل مقنعه، مقنعه اداری، مقنعه فرم، مقنعه حجاب، مقنعه دانشجویی - مقنعه سی مد
مقنعه حجاب – سی مد
  1.  مقنعه فرم اداری  پیراهن و شلوارروپوش بیمارستانیکت و شلوار زنانهکلاه مهمانداریلباس اداریلباس فرملباس کارمانتو اداریمانتو اسپرتمانتو شلوار اداریمانتو شلوار فرممانتو مجلسیمانتو وشلوار مدارسیمانتوفرممقنعه فرم ادارییونیفرم اداری

توضیحات تکمیلی

رنگبندیسرمه ایمشکی

مدل های اصلی مقنعه‌های ایرانی شامل مدل های چانه دار و بدون چانه یا آبشاری است.

مدل های چانه دار بیشتر در دهه های ۶۰ و ۷۰ محبوب بود و امروزه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

در قسمت بالایی برخی مقنعه‌ها یک لایه ابری یا نوار و قاب طوری دوخته می شود که باعث می شود لبه آن صاف بایستد و نوک تیز نشود.

برخی مقنعه‌ها دارای کش هستند که به محکم ایستادن آن کمک می کند و از سر خوردن آن پیشگیری می کند.

این نوع مقنعه ها برای دختران دانش آموز که جنب و جوش بیشتری دارند مناسب است.

همه ساله مدل های متنوعی از مقنعه‌های جدید وارد بازار می شود .

جنس مقنعه


بهترین جنس برای جنس نخی است.

الیاف نخی تبادل هوا و حرارت دارند و شما را گرم نمی کنند .

الیاف پلاستیکی

الیاف پلاستیک چروک نمی شوند.

رنگ هایشان شفاف تر است و سفت و صاف می ایستند.

روش شناختن این دو تا جنس از هم این است که مقنعه را کمی توی دست تان مچاله کنید.

نخی ها چروک می شوند.

مقنعه نخی بروجرد جزو بهترین و سبک ترین مقنعه های موجود در بازار است.

معمولا نخ مشکی بروجرد از سایر نخ ها تیره تر است و به همین دلیل هم رنگ مقنعه های تولید شده با این نخ به بوری نمی زند.

مقنعه‌های کرپ ظاهری زیادی رسمی دارند و و چندان مناسب دانشجویان نیستند

مقنعه اداری حریر زرد کد۰۱

مدل مقنعه، مقنعه اداری، مقنعه فرم، مقنعه حجاب، مقنعه دانشجویی - مقنعه سی مد
مقنعه اداری – سی مد

 مقنعه فرم اداری  پیراهن و شلوارروپوش بیمارستانیکت و شلوار زنانهکلاه مهمانداریلباس اداریلباس فرممانتو اداریمانتو اسپرتمانتو شلوار اداریمانتو شلوار فرممانتو مجلسیمانتو وشلوار مدارسیمانتوفرممقنعه فرم ادارییونیفرم اداری

توضیحات تکمیلی

رنگبندیسرمه ایمشکی
رنگ حریرزرد

رنگ مقنعه


در مدارس معمولا مقنعه رنگ خاصی برای یونیفورم انتخاب می شود .

اما معمولا بیشتر خانم ها به خرید مقنعه‌های مشکی تمایل دارند اما مقنعه‌های مشکی زودتر

از انواع رنگی در اثر شستشو یا تماس با نور آفتاب، بور و کهنه استفاده می شوند.

بهتر است برای ایجاد تنوع گاهی پوشیدن مقنعه‌هایی رنگی را امتحان کنید.

رنگ های خاکستری توسی سرمه ای و قهوه ای می توانند رنگ های مناسبی برای مقنعه‌هایی باشند.

که می توان در محل کار یا دانشگاه پوشیده شوند.

استفاده از مقنعه‌هایی با رنگ فیروزه ای، آبی نفتی، زرشکی، کرم و انواع سبز هم می تواند گزینه های جالبی

باشد که نیاز به هماهنگی با سایر لباس ها دارد.

هماهنگی مقنعه با اندام

مانتو شلوار اداری لباس فرم – سی مد

تولیدی دنیای فرم (سی مد)لباس فرم ، مانتو فرم کد ۱۱۴ مخصوص آژانسهای هواپیمایی ، پذیرش هتلها و رستورانها و کارمندان ادارات دولتی و خصوصی.
مدل مانتو اداری۹۸ – سی مد
  1. مانتو شلوار اداری  فروش آنلاین مانتو فرمفروش آنلاین مانتو فرم اداریفروش اینترنتی مانتو اداریقیمت مانتو فرم ارزان تهرانکت و شلوار زنانهکلاه مهمانداریلباس اداریلباس فرملباس فرم اداریلباس فممانتو اداریمانتو اداری ارزان قیمتمانتو اسپرتمانتو شلوار اداریمانتو شلوار اداری ارزان قیمتمانتو شلوار فرممانتو شلوار فرم بانوانمانتو فرم اداریمانتو فرم اداری ارزان قیمتمانتو مجلسیمانتو وشلوار مدارسیمانتوفرممقنعه حجابمقنعه فرم ادارییونیفرم اداری

توضیحات

تولیدی دنیای فرم (سی مد)لباس فرم ، مانتو فرم کد ۱۱۴ مخصوص آژانسهای هواپیمایی ، پذیرش هتلها و رستورانها و کارمندان ادارات دولتی و خصوصی.

لباس فرم کد ۱۱۴ در سایز های مختلف میباشد و به همراه لباس فرم ، شلوار فرم نیز ارائه می شود .

در صورت نیاز با مقنعه فرم  کلاه و کراوات به رنگ ست مانتو قابل ارائه می باشد.

لباس فرم کد ۱۱۴ با پارچه فاستونی ترک درجه یک و دارای ضمانت کیفیت است. اخبار روز دنیا ( مدولباس- فشن شو-اخبار هنرمندان)

Www.30mod.com


افراد بسیار لاغر و افرادی که شانه های کم عرضی دارند باید از پوشیدن مقنعه‌های بلند خودداری کنند.

وقتی که این افراد مقنعه‌های بلندی که قدشان تا وسط بازوهای آنها می رسند را می پوشند باعث می شوند ظاهر نامناسبی پیدا کنند.

مقنعه‌های کوتاه که قد آن ها تا سر شانه می رسد گزینه مناسب تری برای این افراد هستند.

از طرف دیگر بهتر است افراد چاق و آنهایی که شانه های پهنی دارند با پوشیدن مقنعه‌های کمی بلندتر از شانه و سینه های خود را با مقنعه بپوشانند تا لاغرتر به نظر برسند.

 لباس فرم اداری کد۱۰۳

مانتو اداری - مانتو فرم اداری - مدل مانتو اداری - مانتو شلوار فرم اداری - مانتو شلوار اداری - مانتو اداری سی مد
مانتو شلوار اداری – سی مد

مانتو شلوار اداری  قیمت مانتو فرم ارزان تهرانکت و شلوار زنانهکلاه مهمانداریلباس اداریلباس فرملباس فرم اداریلباس فرم تهرانمانتو اداریمانتو اداری ارزان قیمتمانتو اداری تهرانمانتو اداری میدان فاطمیمانتو اسپرتمانتو شلوار اداریمانتو شلوار فرممانتو فرم اداریمانتو فرم اداری ارزان قیمتمانتو مجلسیمانتو و شلوا فرم اداریمانتو و شلوار فرممانتو وشلوار مدارسیمانتوفرممقنعه حجابمقنعه فرم ادارییونیفرم اداری

توضیحات

تولیدی دنیای فرم (سی مد) لباس فرم اداری کد۱۰۳ مخصوص کارمندان و مدیران ارشد شرکت ها، آژانسهای هواپیمایی، هتل ها ، مهماندارها، پذیرش رستوران ها ، بیمارستان ها و ارگان های و دولتی و خصوصی می باشد.

لباس فرم اداری کد۱۰۳ در سایز های مختلف میباشد و این لباس فرم اداری هم با شلوار و هم بدون شلوار ارائه میشود. و در صورت نیاز مشتری با مقنعه فرم  کلاه و کراوات به رنگ ست مانتو قابل ارائه است.

لباس فرم اداری کد۱۰۳ در رنگبندی مختلف و به در خواست مشتری می توانیم در سریع ترین زمان سفارش را اماده کنیم.

لباس فرم اداری کد۱۰۳ با پارچه فیونا و دارای ضمانت کیفیت است.

Www.30mod.com

هماهنگی مقنعه با لباس


از نظر رنگ و مدل باید با استایل شما هماهنگ باشد مثلا اگر تیپ اسپرتی دارید و کوله و کتانی می پوشید مقنعه بیش از حد بلند یا جنس کرپ با استایل شما هماهنگ نخواهد بود.

اگر از رنگ مشکی و توسی و رنگ های خنثی استفاده می کنید مشکلی در هماهنگی رنگی نخواهید داشت.

اما اگر مقنعه رنگی انتخاب کردید باید حداقل یک لباس دیگر مثلا شلوار یا کوله به آن رنگ تهیه کنید تا استایل شما هماهنگ شود.

 مانتو شلوار اداری – کد۱۲۵

مانتو اداری - مانتو فرم اداری - مدل مانتو اداری - مانتو شلوار فرم اداری - مانتو شلوار اداری - مانتو اداری سی مد
مانتو اداری – سی مد

مانتو شلوار اداری قیمت مانتو فرم ارزان تهرانکت و شلوار زنانهکلاه مهمانداریلباس اداریلباس فرملباس فرم اداریلباس فرم تهرانمانتو اداریمانتو اداری ارزان قیمتمانتو اداری میدان فاطمیمانتو اسپرتمانتو شلوار اداریمانتو شلوار فرممانتو فرم اداریمانتو فرم اداری ارزان قیمتمانتو مجلسیمانتو وشلوار مدارسیمانتوفرممقنعه فرم ادارییونیفرم اداری

توضیحات

تولیدی دنیای فرم (سی مد) مانتو شلوار اداری کد۱۲۵ مخصوص کارمندان و مدیران ارشد شرکت ها، آژانسهای هواپیمایی، هتل ها، رستوران ها، پذیرش هتل ها، بیمارستانها،  و ارگان های و دولتی و خصوصی می باشد.

مانتو شلوار اداری کد۱۲۵ در سایز های مختلف قابل تهیه برای مشتریان گرامی میباشد. در صورت نیاز مشتریان محترم مانتو شلوار اداری کد۱۲۵ با مقنعه، کلاه و کراوات به رنگ ست مانتو قابل ارائه است.

مانتو شلوار اداری کد۱۲۵ در رنگبندی مختلف و به در خواست مشتری می توانیم در سریع ترین زمان سفارش را اماده کنیم.

مانتو شلوار اداری کد۱۲۵ با پارچه فاستونی سرمه ای و دارای ضمانت کیفیت است.

Www.30mod.com

طریقه نگهداری و شستشوی مقنعه


به طورکلی بیشتر مقنعه‌های نخی رنگ می دهند بنابراین بهتر است که آنها را برای اولین بار به صورت جداگانه و با آب کاملا سردبشویید تا رنگشان را به سایر لباس ها پس ندهند.

مقنعه‌های تیره رنگ باید با شوینده های مایع شسته شوند.

بهتر است که‌ مقنعه‌های روشن را هم با پودر صابون بشویید تا هم لطافت آنها حفظ شود و هم کاملا تمیز شوند .

استفاده از نرم کننده در آخرین مرحله شستشو برای تمام مقنعه‌ها لازم است.

این کار از ایجاد اصطکاک بین پارچه مقنعه و مو جلوگیری می کند.

برای پیشگیری از بور شدن پارچه مقنعه‌ها در اثر تماس با نور آفتاب باید آنها را پشت و رو پهن کنید.

ضمن اینکه اگر دوست ندارید مقنعه شما در اثر اتوکشی برق بیفتد باید یا آن را پشت و رو اتو کنید یا هنگام اتوکشی یک پارچه نخی نازک رویش بیندازید.

سی مد تولید کننده انواع مانتو و شلوار فرم اداری و مقنعه

https://www.instagram.com/mantoform/ اینستاگرام سایت دنیای فرم (سی مد)

آدرس پینترست دنیای فرم (سی مد) – https://www.pinterest.com/30modform/

بیشتر بخوانید:

۲۰ مدل روپوش پزشکی ۹۸

مانتو اداری سی مد، مانتو فرم سی مد ، روپوش پزشکی

مانتو اداری، لباس اداری، مانتو فرم سی مد

دیدگاهی بنویسید

مطالب مشابه

مانتو شلوار اداری
لباس اداری - لباس پرستاری