فیلتر

مقنعه کد04 شالی تل‌دار

میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
0
مدل: مقنعه کد04 شالی تل‌دار جنس پارچه: بروجرد اصل حریر زرد  قد 90 سانتی متر تل دار و سه خط با سرمه ای سفارش بصورت تکی و عمده رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی  رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی –...
مشاهده جزییات

مقنعه اداری کد01 حریرآبی

میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
0
مدل: مقنعه اداری کد01 حریرآبی جنس پارچه: بروجرد اصل حریر آبی شالی قد 90 سانتی متر تل دار  سفارش بصورت تکی و عمده رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی  رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی – قهوه...
مشاهده جزییات

مقنعه تل‌دار فیروزه‌ای

میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
0
مدل: مقنعه تل‌دار فیروزه‌ای جنس پارچه: بروجرد اصل حریر فیروزه ای  قد 90 سانتی متر تل دار  سفارش بصورت تکی و عمده رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی  رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی – قهوه ای...
مشاهده جزییات

مقنعه فرم شالی کد3 حریر قرمز

میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
0
مدل: مقنعه فرم شالی کد3 حریر قرمز جنس پارچه: بروجرد اصل حریر نوار قرمز بلند قد 90 سانتی متر تل دار نواری سفارش بصورت تکی و عمده رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی  رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی...
مشاهده جزییات

مقنعه فرم کد04

میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
0
مدل: مقنعه فرم کد04 جنس پارچه: بروجرد اصل حریر طوسی   قد 90 سانتی متر نقاب دار سفارش بصورت تکی و عمده رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی  رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی – قهوه ای و...
مشاهده جزییات

مقنعه فرم کد05 حریرقرمز

میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
0
مدل: مقنعه فرم کد05 حریرقرمز جنس پارچه: بروجرد حریر قرمز  - توربان  قد 90 سانتی متر تل دار سه خط سفارش بصورت تکی و عمده رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی  رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی...
مشاهده جزییات

مقنعه فرم تل‌دار طلایی

میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
0
مدل: مقنعه فرم تل‌دار طلایی جنس پارچه: بروجرد اصل حریر طلایی قد 90 سانتی متر تل دار  سفارش بصورت تکی و عمده رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی  رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی – قهوه ای...
مشاهده جزییات

مقنعه فرم کد05 حریر سرمه‌ای

میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
0
مدل: مقنعه فرم کد05 حریر سرمه‌ای جنس پارچه: بروجرد اصل حریر سرمه ای سه خط توربان  قد 90 سانتی متر سفارش بصورت تکی و عمده رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی  رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی...
مشاهده جزییات

مقنعه فرم سه خط

میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
0
مدل: مقنعه فرم سه خط جنس پارچه: بروجرد اصل حریر قرمز   قد 90 سانتی متر  سه خط ، بدون تل سفارش بصورت تکی و عمده رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی  رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی...
مشاهده جزییات

مقنعه فرم شالی کرپ

میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
0
مدل: مقنعه فرم شالی کرپ جنس پارچه: کرپ حریر قرمز   قد نیم متر در 110 سانتی متر تل دار سفارش بصورت تکی و عمده رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی  رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی –...
مشاهده جزییات

مقنعه اداری کد01 حریرکالباسی

میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
0
مدل: مقنعه اداری کد01 حریرکالباسی جنس پارچه: بروجرد اصل با کیفیت حریر کالباسی قد 90 سانتی متر تل دار  سفارش بصورت تکی و عمده رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی  رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی –...
مشاهده جزییات

مقنعه فرم کد03 حریرطلایی

میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
0
مدل: مقنعه فرم کد03 حریرطلایی جنس پارچه: بروجرد اصل حریر نوار طلایی بلند قد 90 سانتی متر تل دار نواری سفارش بصورت تکی و عمده رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی  رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – طلایی...
مشاهده جزییات