نوار کناری

شلوار پزشکی

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: شلوار پزشکی
  • جنس پارچه: ترگال کجراه (پارچه ایرانی بهترین کیفیت)
  • مقاوم در برابر شستشوی روزانه مداوم
  • کمرکش و بندی – زرشکی
  • راسته – سه 3 جیب و جای قیچی و خودکار دارد
  • شلوار مردانه و زنانه
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی: سرمه ای ، آبی نفتی ...

  شلوار راسته

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: شلوار راسته
  • جنس پارچه: ترگال کجراه (پارچه ایرانی بهترین کیفیت)
  • مقاوم در برابر شستشوی روزانه مداوم
  • کمرکش
  • راسته جیب دار
  • شلوار مردانه و زنانه
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی: سرمه ای ، آبی نفتی ، طوسی ، مشکی ، زرشکی ،زرد ، قرمز ، سبز  ، ...

  شلوار سی مد

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: شلوار سی مد
  • جنس پارچه: کتان نازک
  • مقاوم در برابر شستشوی روزانه مداوم
  • کمرکش – سفید
  • راسته – دو جیب بغل
  • شلوار زنانه
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی: سرمه ای ، آبی نفتی ، طوسی ، مشکی ، زرشکی ،زرد ، قرمز ، سبز  ، نارنجی ...

  شلوار کار کد02

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: شلوار کار کد02
  • جنس پارچه: ترگال کجراه (پارچه ایرانی بهترین کیفیت)
  • مقاوم در برابر شستشوی روزانه مداوم
  • کمرکش و بندی – مشکی
  • راسته – سه 3 جیب و جای قیچی و خودکار
  • شلوار مردانه  و زنانه
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی: سرمه ای ، آبی نفتی ...

  شلوار کتان

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: شلوار کتان
  • جنس پارچه: ترگال کجراه (پارچه ایرانی بهترین کیفیت)
  • مقاوم در برابر شستشوی روزانه مداوم
  • کمرکش و بندی - طوسی
  • راسته - سه 3 جیب و جای قیچی و خودکار
  • شلوار مردانه  و زنانه
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی: سرمه ای ، آبی نفتی ، ...

  شلوار کتان کد03

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: شلوار کتان کد03
  • جنس پارچه: ترگال کجراه (پارچه ایرانی بهترین کیفیت)
  • مقاوم در برابر شستشوی روزانه مداوم
  • کمر بندی - نمای زیپ
  • راسته، سه جیب ، جای قیچی و خودکار
  • شلوار مردانه 
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی: سرمه ای ، آبی نفتی ، طوسی ، مشکی ...

  شلوار کتان کد04

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: شلوار کتان کد04
  • جنس پارچه: کتان سفید
  • مقاوم در برابر شستشوی روزانه مداوم
  • کمردار و زیپ خور
  • راسته جیب دار
  • شلوار مردانه و زنانه
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی: سرمه ای ، آبی نفتی ، طوسی ، مشکی ، زرشکی ،زرد ، قرمز ، سبز  ، ...

  شلوار مردانه

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: شلوار مردانه 
  • جنس پارچه: ترگال کجراه (پارچه ایرانی بهترین کیفیت)
  • مقاوم در برابر شستشوی روزانه مداوم
  • کمرکش و بندی
  • راسته  سه جیب دار
  • شلوار مردانه 
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی: سرمه ای ، آبی نفتی ، طوسی ، مشکی ، زرشکی ،زرد ، قرمز ، سبز  ...
  نوار کناری فروشگاه