نوار کناری

مقنعه اداری کد01 آبی کاربنی

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: مقنعه اداری کد01 آبی کاربنی
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر آبی کاربنی بسیار شیک 
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار 
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – ...

  مقنعه اداری کد01 حریرآبی

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: مقنعه اداری کد01 حریرآبی
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر آبی شالی
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار 
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی ...

  مقنعه اداری کد01 حریرآبی نفتی

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: مقنعه اداری کد01 حریرآبی نفتی
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر آبی کاربنی
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار 
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ...

  مقنعه اداری کد01 حریرسفید

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: مقنعه اداری کد01 حریرسفید 
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر سفید برفی
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار 
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی ...

  مقنعه اداری کد01 حریرصورتی

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: مقنعه اداری کد01 حریرصورتی
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر صورتی 
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار 
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی – ...

  مقنعه اداری کد01 حریرطوسی

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: مقنعه اداری کد01 حریرطوسی
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر طوسی شیک
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار 
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی ...

  مقنعه اداری کد01 حریرکالباسی

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: مقنعه اداری کد01 حریرکالباسی
  • جنس پارچه: بروجرد اصل با کیفیت
  • حریر کالباسی
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار 
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ...

  مقنعه اداری کد01 زرشکی

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: مقنعه اداری کد01 زرشکی
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر زرشکی 
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار 
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی – ...

  مقنعه اداری کد01 سبز

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: مقنعه اداری کد01 سبز
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر سبز
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار 
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی – ...

  مقنعه اداری کد01 طلایی

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: مقنعه اداری کد01 طلایی
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر طلایی شیک 
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار 
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی ...

  مقنعه تل‌دار فیروزه‌ای

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: مقنعه تل‌دار فیروزه‌ای
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر فیروزه ای 
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار 
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی – ...

  مقنعه فرم تل‌دار آبی

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: مقنعه فرم تل‌دار آبی
  • جنس پارچه: بروجرد اصل
  • حریر آبی 
  • قد 90 سانتی متر
  • تل دار پایین نوار دار
  • سفارش بصورت تکی و عمده
  • رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی 
  • رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی ...
  نوار کناری فروشگاه