فیلتر

مقنعه کد04 شالی تل‌دار

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: مقنعه کد04 شالی تل‌دار جنس پارچه: بروجرد اصل حریر زرد  قد 90 سانتی متر تل دار و سه خط با سرمه ای سفارش بصورت تکی و عمده رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی  رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی –...

  مقنعه فرم کد04

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: مقنعه فرم کد04 جنس پارچه: بروجرد اصل حریر طوسی   قد 90 سانتی متر نقاب دار سفارش بصورت تکی و عمده رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی  رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی – قهوه ای و...

  مقنعه فرم کد05 حریرقرمز

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: مقنعه فرم کد05 حریرقرمز جنس پارچه: بروجرد حریر قرمز  - توربان  قد 90 سانتی متر تل دار سه خط سفارش بصورت تکی و عمده رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی  رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی...

  مقنعه فرم تل‌دار طلایی

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: مقنعه فرم تل‌دار طلایی جنس پارچه: بروجرد اصل حریر طلایی قد 90 سانتی متر تل دار  سفارش بصورت تکی و عمده رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی  رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی – قهوه ای...

  مقنعه فرم کد05 حریر سرمه‌ای

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: مقنعه فرم کد05 حریر سرمه‌ای جنس پارچه: بروجرد اصل حریر سرمه ای سه خط توربان  قد 90 سانتی متر سفارش بصورت تکی و عمده رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی  رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی...

  مقنعه فرم سه خط

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: مقنعه فرم سه خط جنس پارچه: بروجرد اصل حریر قرمز   قد 90 سانتی متر  سه خط ، بدون تل سفارش بصورت تکی و عمده رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی  رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی...

  مقنعه فرم شالی کرپ

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: مقنعه فرم شالی کرپ جنس پارچه: کرپ حریر قرمز   قد نیم متر در 110 سانتی متر تل دار سفارش بصورت تکی و عمده رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی  رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی –...

  مقنعه تل‌دار فیروزه‌ای

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: مقنعه تل‌دار فیروزه‌ای جنس پارچه: بروجرد اصل حریر فیروزه ای  قد 90 سانتی متر تل دار  سفارش بصورت تکی و عمده رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی  رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی – قهوه ای...

  مقنعه فرم تل‌دار آبی

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: مقنعه فرم تل‌دار آبی جنس پارچه: بروجرد اصل حریر آبی  قد 90 سانتی متر تل دار پایین نوار دار سفارش بصورت تکی و عمده رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی  رنگ حریر: قرمز – آبی – سبز – زرد – طوسی -سرمه ای – زرشکی – گلبهی – ارغوانی...

  مقنعه کد04 شالی تل‌دار قرمز

 • میتوانید این مدل را سفارش دوخت دهید
  مدل: مقنعه کد04 شالی تل‌دار قرمز جنس پارچه: بروجرد اصل حریر قرمز   قد 90 سانتی متر تل دار و سه خط سفارش بصورت تکی و عمده رنگبندی مقنعه: سرمه ای ، مشکی  رنگ حریر: قرمز - آبی - سبز - زرد - طوسی -سرمه ای - زرشکی - گلبهی -...